Centrum Badań Materiałowych

Kierownik: mgr Ewa Rostek

Centrum Badań Materiałowych
Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (22) 43-85-471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Badań Materiałowych (CBM) to akredytowane laboratorium badawcze posiadające certyfikat PCA nr AB 089 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Szczegółowy aktualny zakres akredytacji umieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

 

Główne obszary działalności pracowników Centrum Badań Materiałowych to:

 • właściwości fizykochemiczne płynów eksploatacyjnych,
 • korozja (NSS, AASS, CASS, ASTM 685),
 • elektrochemia,
 • termochemia,
 • twardość, mikrotwardość oraz nanotwardość,
 • materiałografia jakościowa i ilościowa (mikroskopia świetlna, SEM - EDS),
 • narażenia środowiskowe.

Centrum Badań Materiałowych zajmuje się między innymi  badaniami homologacyjnymi/certyfikacyjnymi następujących wyrobów:

 • płynów eksploatacyjnych (płyny niskokrzepnące do chłodzenia silników spalinowych, płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorów, płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych),
 • urządzeń odblaskowych oraz trójkątów ostrzegawczych,
 • tablic rejestracyjnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz norm: ISO 7591, DIN 74069-07
 • tablic wyróżniających: pojazdy ciężkie i długie oraz pojazdy wolno poruszające się a także tablic ostrzegawczych,
 • specjalnych lamp ostrzegawczych,
 • odzieży o intensywnej widzialności,
 • ostrzegających i zabezpieczających urządzeń świetlnych,

a także:

 • badaniami odporności korozyjnej materiałów, w tym między innymi opracowywaniem charakterystyk właściwości korozyjnych w oparciu o metody elektrochemiczne,
 • badaniami "in situ" procesów elektrochemicznych przebiegających na obszarach wielkości rzędu mikrometrów,
 • badaniami termograwimetrycznymi,
 • pomiarami mikro oraz nanotwardości gumy,
 • badaniami detali wg norm VW 80200-2, BMW GS 90011:2010-05, PV 1303, MBN 10494-5, GMW 14872, GMW 14671 VCS 1027, DBL 7381, DBL 7382 itp.,
 • badaniami odporności urządzeń na działanie atmosfery przemysłowej, tj SO2,
 • badaniami metalograficznymi makro i mikrostruktury (ocena jakościowa i ilościowa),
 • badaniami zależności w relacji technologia wytwarzania - mikrostruktura-właściwości użytkowe,
 • pomiarami  metrologicznymi (pomiary długości i kąta oraz profilografometryczne),
 • pomiarami  twardości metali,

Główna aparatura badawcza Centrum Badań Materiałowych pozwalająca na realizację różnorodnych prac związanych z szeroko rozumianym transportem samochodowym:

 • Analizator termiczny do jednoczesnej analizy TGA-DSC Netzch model STA 449 F3 Jupiter sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym Aeolos QMS 403C oraz spektometrem podczerwieni FT-IR Tensor 27 Bruker Optic.
 • Analizator termiczny STA 449 F3 Netzsch wyposażony w piec do pomiarów w atmosferze pary wodnej.
 • Automatyczny aparat do oznaczania lepkości kinematycznej HVU482 z kriostatem TLC80 firmy Tamson.
 • Automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej OptiDist firmy Herzog.
 • Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky Martens HFP 339 firmy Herzog.
 • Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL JSM-6360LA z mikroanalizatorem rentgenowskim typu EDS.
 • Kalorymetr IKA C 500.
 • Komory klimatyczne BINDER.
 • Komory korozyjne (badania w mgle solnej oraz w atmosferze SO2).
 • Ksenotesty Q-SUN.
 • Mikroskop metalograficzny Olympus model PMG3.
 • Mikroskop sił magnetycznych/mikroskop sił atomowych (MFM/AFM).
 • Nanoindenter CSM Instruments (m.in. twardość uniwersalna (Hit), twardość Vickersa (HV), zredukowany moduł Younga (Eit) w mikroobszarach).
 • Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym - analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków zawartych między innymi w stopach Fe, Al, Mg, Co, Ni, Pb, Sn, Ti, Zn, Cu.
 • Pionowy młot udarnościowy INSTRON Dynatup, model 9250HV.
 • Profilografometr optyczny Bruker Contour GT-K1.
 • Pręt Hopkinsona do badania w warunkach obciążeń ściskających i rozciągających, wyposażony w piec do 1000 °C.
 • Potencjostat/galwanostat Princeton Applied Research model VersaStat 3 oraz Autolab model 302N.
 • Spektrometr absorpcji atomowej GBC model AVANTA wyposażony w autosampler oraz piec grafitowy.
 • Stanowisko do badań elektrochemicznych Princeton Applied Research Scanning Electrochemical Workstation M370.
 • Szybka kamera model Phantom v1210/24GBz oprogramowaniem do analizy ruchu TEMA Motion.
 • Tensjometr Kruss K100C.
 • Twardościomierz IRHD Micro Zwick 3103.
 • Twardościomierz uniwersalny (Rockwell-Vickers-Brinell) Struers Duramin 500.
 • Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) firmy Shimadzu.

 

   


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close