Centrum Badań Materiałowych

Kierownik: mgr Ewa Rostek

Centrum Badań Materiałowych
Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (22) 43-85-471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Badań Materiałowych (CBM) to akredytowane laboratorium badawcze posiadające certyfikat PCA nr AB 089 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Szczegółowy aktualny zakres akredytacji umieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

 

Główne obszary działalności pracowników Centrum Badań Materiałowych to:

  • właściwości fizykochemiczne płynów eksploatacyjnych,
  • korozja (NSS, AASS, CASS),
  • elektrochemia,
  • termochemia,
  • właściwości mechaniczne:
    • twardość, mikrotwardość oraz nanotwardość,
    • udarność,
    • statyczna próba rozciągania,
    • wytrzymałość na ścinanie,
    • mechanika pękania,
    • właściwości tribologiczne w warunkach tarcia na sucho i ze smarowaniem,
  • próby zmęczeniowe LCF i HCF również w środowiskach korozyjnych,
  • materiałografia jakościowa i ilościowa (mikroskopia świetlna, SEM - EDS),
  • narażenia środowiskowe.

Pracownicy CBM wykonują prace naukowe, badawcze, rozwojowe oraz sporządzają ekspertyzy i oceny w zakresie między innymi:

  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zrównoważonego transportu,
  • inżynierii materiałowej,
  • mechaniki,
  • konstrukcji pojazdów i infrastruktury drogowej,
  • homologacji i certyfikacji,
  • transportu niepełnosprawnych,
  • samochodów elektrycznych.

W ramach realizacji projektów badawczych Centrum Badań Materiałowych ITS współpracuje między innymi z następującymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi:

  • AMP Paradowscy Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie
  • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
  • Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
  • MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
  • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
  • Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. w Gliwicach
  • Politechnika Gdańska
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie
  • Uniwersytet Gdański
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

CBM tworzą następujące pracownie badawcze:

Pracownia Technologii i Analiz Materiałów
kierownik: mgr Ewa Rostek, e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl, tel.: 22 43 85 471

zajmująca się między innymi badaniami homologacyjnymi/certyfikacyjnymi następujących wyrobów:

  • płynów eksploatacyjnych (płyny niskokrzepnące do chłodzenia silników spalinowych, płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorów, płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych),
  • urządzeń odblaskowych oraz trójkątów ostrzegawczych,
  • tablic rejestracyjnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz norm: ISO 7591, DIN 74069-07
  • tablic wyróżniających: pojazdy ciężkie i długie oraz pojazdy wolno poruszające się a także tablic ostrzegawczych,
  • specjalnych lamp ostrzegawczych,
  • odzieży o intensywnej widzialności,
  • ostrzegających i zabezpieczających urządzeń świetlnych,

a także:

  • badaniami odporności korozyjnej materiałów, w tym między innymi opracowywaniem charakterystyk właściwości korozyjnych w oparciu o metody elektrochemiczne,
  • badaniami "in situ" procesów elektrochemicznych przebiegających na obszarach wielkości rzędu mikrometrów,
  • badaniami procesów przekształcania nośników energii pochodzenia odpadowego i roślinnego na paliwa płynne,
  • badaniami termograwimetrycznymi,
  • pomiarami mikro oraz nanotwardości gumy,
  • badaniami detali wg norm VW 80200-2, BMW GS 90011:2010-05, PV 1303, MBN 10494-5, GMW 14872, GMW 14671VCS 1027 itp.,
  • badaniami odporności urządzeń na działanie atmosfery przemysłowej, tj SO2,
  • badaniami metalograficznymi makro i mikrostruktury (ocena jakościowa i ilościowa),
  • badaniami zależności w relacji technologia wytwarzania - mikrostruktura-właściwości użytkowe,
  • tworzeniem baz danych przepisów prawnych, informacji o podmiotach zajmujących się ochroną środowiska i recyklingiem,
  • opracowywaniem metod badania i kryteriów oceny zespołów, części i materiałów odzyskanych w procesie demontażu urządzeń,
  • opiniowaniem projektów zakładów zbiórki i demontażu pojazdów,
  • sporządzaniem analiz ekobilansowych.

Pracownia Badań Mechanicznych
p.o. kierownik: dr hab. inż. Wojciech Moćko, prof. ITS,  e-mail: wojciech.mocko@its.waw.pl, tel.: 22 43 85 482

zajmująca się między innymi:

  • pomiarami  metrologicznymi (pomiary długości i kąta oraz profilografometryczne),
  • pomiarami  twardości metali,
  • określaniem udarności oraz energii uderzenia/pochłaniania w funkcji czasu,
  • identyfikacją właściwości mechanicznych materiałów w środowisku temperaturowym oraz korozyjnym, na podstawie: próby rozciągania i ściskania,
  • wyznaczaniem wytrzymałości zmęczeniowej - próby zmęczeniowe wysoko i niskocyklowe,
  • określaniem właściwości mechanicznych w złożonym stanie naprężenia przy kombinacji obciążenia osiowego i skrętnego,
  • wyznaczaniem współczynnika intensywności naprężeń KIC,
  • określaniem właściwości mechanicznych materiałów w warunkach wysokich prędkości deformacji na pręcie Hopkinsona,
  • przeprowadzaniem prób pełzania w temperaturze do 1000 °C.

Główna aparatura badawcza Centrum Badań Materiałowych pozwalająca na realizację różnorodnych prac związanych z szeroko rozumianym transportem samochodowym:

  • Analizator termiczny do jednoczesnej analizy TGA-DSC Netzch model STA 449 F3 Jupiter sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym Aeolos QMS 403C oraz spektometrem podczerwieni FT-IR Tensor 27 Bruker Optic.
  • Analizator termiczny STA 449 F3 Netzsch wyposażony w piec do pomiarów w atmosferze pary wodnej.
  • Automatyczny aparat do oznaczania lepkości kinematycznej HVU482 z kriostatem TLC80 firmy Tamson.
  • Automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej OptiDist firmy Herzog.
  • Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky Martens HFP 339 firmy Herzog.
  • Defektoskop służący do pomiarów emisji magnetoakustycznej AEMS.
  • Defektoskop służący do pomiarów szumu Barkhausena MEB-4C.
  • Dwuosiowa elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa Instron Electropuls E 10 000.
  • Dwuosiowa serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa, model INSTRON 8874 (25 kN) do badań wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie, zginanie, rozdzieranie, odrywanie i wyznaczanie współczynnika tarcia, wyposażona w "Single Axis MAX".
  • Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL JSM-6360LA z mikroanalizatorem rentgenowskim typu EDS.
  • Jednoosiowa serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa 100 kN, model INSTRON 8802 umożliwiająca badania: zmęczeniowe niskocyklowe, odporności na kruche pękanie (KIC), energii zużytej na tworzenie lub wzrost szczeliny zmęczeniowej (JIC), prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego (da/dN), wyposażona w system samocentrujący "ALIGNPRO".
  • Kalorymetr IKA C 500.
  • Komora klimatyczna FEUTRON (-70 ÷ +180 °C).
  • Komory korozyjne (badania w mgle solnej oraz w atmosferze SO2).
  • Ksenotest Atlas Ci3000+.
  • Mikroskop metalograficzny Olympus model PMG3.
  • Mikroskop sił magnetycznych/mikroskop sił atomowych (MFM/AFM).
  • Nanoindenter CSM Instruments (m.in. twardość uniwersalna (Hit), twardość Vickersa (HV), zredukowany moduł Younga (Eit) w mikroobszarach).
  • Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym - analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków zawartych między innymi w stopach Fe, Al, Mg, Co, Ni, Pb, Sn, Ti, Zn, Cu.
  • Pionowy młot udarnościowy INSTRON Dynatup, model 9250HV.
  • Profilografometr optyczny Bruker Contour GT-K1.
  • Pręt Hopkinsona do badania w warunkach obciążeń ściskających i rozciągających, wyposażony w piec do 1000 °C.
  • Potencjostat/galwanostat Princeton Applied Research model VersaStat 3 oraz Autolab model 302N.
  • Serwohydrauliczne maszyny wytrzymałościowe do badań statycznych i zmęczeniowych firm Instron i Saginomiya.
  • Spektrometr absorpcji atomowej GBC model AVANTA wyposażony w autosampler oraz piec grafitowy.
  • Stanowisko do badań elektrochemicznych Princeton Applied Research Scanning Electrochemical Workstation M370.
  • Stanowiska do badań zjawiska pełzania materiałów.
  • System do cyfrowej korelacji obrazu ARAMIS 4M firmy GOM.
  • System do cyfrowej korelacji obrazu w skali mikroskopowej VIC-3D Micro firmy CORRELATED SOLUTIONS.
  • System do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej Easytube 2000 CVD Equipment Corporation.
  • Szybka kamera model Phantom v1210/24GBz oprogramowaniem do analizy ruchu TEMA Motion.
  • Tensjometr Kruss K100C.
  • Testery tribologiczne T-05, T-11, Amsler.
  • Twardościomierz IRHD Micro Zwick 3103.
  • Twardościomierz uniwersalny (Rockwell-Vickers-Brinell) Struers Duramin 500.
  • Testery tribologiczne T-05, T-11, Amsler.
  • Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) firmy Shimadzu
   


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close