Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości


Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości

Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Tel. 22 43-85-371

Certyfikacja Osób:
Tel. 22 43-85-372, 22 43-85-376, 22 43-85-377
Certyfikacja Wyrobów i Usług:
Tel. 22 43-85-373, 22 43-85-375
Inspekcja:
Tel. 22 43-85-371, 22 43-85-378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości (ZCN) wykonuje prace związane z certyfikacją osób, wyrobów motoryzacyjnych oraz przyrządów i urządzeń diagnostycznych, inspekcjami, jak również z normalizacją w transporcie samochodowym. Prowadzi i koordynuje działania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania w ITS. W skład Zakładu wchodzą: Pracownia Certyfikacji Wyrobów, Pracownia Certyfikacji Osób, Pracownia Inspekcyjna i Pracownia Systemów Zarządzania. Zadania tych Pracowni są następujące: 

Pracownia Certyfikacji Wyrobów:

Działalność objęta akredytacją PCA (zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl):
•    działalność certyfikacyjna w obszarze wyrobów motoryzacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz przyrządów i urządzeń diagnostycznych;
•    prowadzenie procedur certyfikacyjnych obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji;
•    sprawowanie nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami;
•   współpraca z Pracownią Inspekcyjną przy procedurach certyfikacyjnych, dotyczących inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych produkcji i dystrybucji   wyrobów oraz z innymi merytorycznymi zakładami ITS;
•    bieżące informowanie o zmianach przepisów dotyczących certyfikacji.

Działalność poza akredytacją:

•    działalność certyfikacyjna na znak zgodności ITS oraz Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny B (znak bezpieczeństwa) - dotycząca wyrobów i usług motoryzacyjnych;
•    sprawowanie nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami;
•    współpraca z Pracownią Inspekcyjną przy procedurach certyfikacyjnych, dotyczących inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych produkcji i dystrybucji wyrobów oraz z innymi merytorycznymi zakładami ITS przy opracowaniu kryteriów oceny wyrobów i realizacji procedur certyfikacyjnych;
•    bieżące informowanie o zmianach przepisów dotyczących certyfikacji;
•    opracowywanie kryteriów ocen dla poszczególnych grup wyrobów, objętych certyfikacją.

Pracownia wykonuje swoje prace zgodnie z wytycznymi Rady Zarządzającej Procesami Certyfikacji, powołanej przez Dyrektora Instytutu.

Pracownia Certyfikacji Osób:

Działalność pracowni dotyczy:

•    prowadzenia obligatoryjnej certyfikacji kompetencji zawodowych w  transporcie drogowym;
•    opracowywania kryteriów ocen dla poszczególnych grup zawodowych, objętych certyfikacją.

Pracownia Inspekcyjna

Pracownia wykonuje prace związane z procesami certyfikacji i homologacji wyrobów i urządzeń motoryzacyjnych

Działalność objęta akredytacją:

 • prowadzenie inspekcji zgodnie z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji – PCA (zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl):
  • warunków techniczno-organizacyjnych u dostawców krajowych i zagranicznych przy udzielaniu certyfikacji dla wyrobów motoryzacyjnych oraz urządzeń diagnostycznych stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów;
  • w ramach nadzoru nad stosowaniem certyfikacji;
  • nadzorowanych badań homologacyjnych (we współpracy z ZBH);
  • zgodności produkcji wyrobów homologowanych według wymagań odpowiednich regulaminów ONZ i dyrektyw WE;
 • pobieranie próbek wyrobów do sprawdzających badań laboratoryjnych na potrzeby prowadzonych inspekcji

Działalność poza zakresem akredytacji:

 • inspekcje zgodności montażu instalacji przystosowującej dane typy pojazdów do zasilania gazem LPG i CNG;
 • ocena systemów jakości dostawców posiadających certyfikowane systemy jakości. 

Pracownia Systemów Zarządzania:

 • utrzymanie i nadzorowanie skuteczności i efektywności systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PN‑EN ISO 9001:2015 oraz systemów zarządzania w akredytowanych komórkach organizacyjnych Instytutu
 • konsultacje i udział w auditach dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz pomoc w pracach związanych z ubieganiem się o akredytacje;
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu systemów zarządzania;
 • konsultacje dla komórek organizacyjnych w pracach przygotowawczych do uzyskania akredytacji oraz bieżące informowanie o zmianach przepisów dotyczących akredytacji;
 • obsługa zbiorów norm zgromadzonych w ITS oraz ich przechowywanie, uzupełnianie, aktualizacja i rejestracja;
 • opiniowanie norm przekazywanych w tym celu przez Polski Komitet Normalizacyjny, Ministerstwo właściwe ds. transportu oraz inne podmioty;
 • współpraca z Ministerstwem właściwym ds. transportu w zakresie normalizacji w odniesieniu do transportu drogowego;
 • koordynacja działalności przedstawicieli Instytutu w Komitetach Technicznych (KT) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych Instytutu w potrzebne im normy i biuletyny metrologiczne oraz informowanie komórek organizacyjnych o nowych normach krajowych i zagranicznych, odnoszących się do transportu drogowego.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close