Centrum Telematyki Transportu - Oferta

Centrum Telematyki Transportu prowadzi m.in. prace naukowo-badawcze, popularyzatorskie i eksperckie w zakresie:

  • nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, informatycznych i elektronicznych wykorzystywanych w systemach transportu drogowego (Inteligentnych Systemów Transportowych),
  • technologii konstrukcji badawczych i szkoleniowych symulatorów jazdy,
  • standaryzacji i normalizacji w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych,
  • systemów teleinformatycznych dla potrzeb pojazdów elektrycznych (np. pseudointeligentce zarządzanie energią), 
  • projektowania i wdrażania systemów informatycznych stosowanych w transporcie,
  • badań kierowców z wykorzystaniem symulatorów jazdy i okulografów,
  • oceny zachowań użytkowników dróg,
  • eksperckiej oceny Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów.