Wydawnictwa z zakresu Psychologii Transportu

Wydawnictwa z zakresu Psychologii Transportu

 

Metodyka badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu - pod redakcją Moniki Ucińskiej

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej. Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek doprowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).

Cena 105 zł brutto

Podręcznik do Testów B

Testy B to narzędzie do badania sprawności intelektualnej, od wielu lat wykorzystywane w psychologicznych badaniach kierowców.

Podręcznik powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska psychologów transportu wykorzystujących Testy B w swojej pracy. Stanowi on efekt wieloletniej pracy nad efektywnością narzędzia w zakresie analizy funkcjonowania intelektualnego kierowców prowadzonej w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zeszyt testowy

Nieodłączną część podręcznika stanowi nowy format zeszytu testowego opracowanego na podstawie układu prof. B. Biegeleisena-Żelazowskiego oraz nowe arkusze odpowiedzi. Należy zaznaczyć, iż badania nad rzetelnością narzędzia prowadzono z użyciem nowego zeszytu testowego.

W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych.

Cennik:

Komplet: Podręcznik, 5 zeszytów testowych, 25 arkuszy odpowiedzi, klucz – 390 zł +VAT (5%)

Podręcznik – 165 zł +VAT (5%)

1 zeszyt testowy – 45 zł +VAT (23%)

Arkusze odpowiedzi (25 sztuk) – 28 zł +VAT (23%)

Klucz – 17 zł + VAT (23%)


Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu - pod redakcją Moniki Ucińskiej

Z inicjatywy ITS zespół specjalistów postarał się zarekomendować zasady doboru testów, prowadzenia wywiadu i obserwacji oraz wnioskowania psychologicznego. Przedstawiono wynikające z praktyki, prowadzonych badań naukowych i literatury przedmiotu rekomendacje szeregu testów. Wskazano jak dobrać samodzielnie metody diagnozy. Aby psycholog mógł samodzielnie ocenić adekwatność innych niż wymienione w podręczniku metod poszerzono kontekst teoretyczny i uzupełniono tekst o niezbędnik psychometryczny. Czytelnik znajdzie tu wprowadzenie do przepisów prawnych (omawiające zestaw zagadnień powiązanych z orzekaniem w pracowni psychologii transportu). Omówiono również, od strony psychologicznej, wszystkie kategorie kierowców podlegających obowiązkowym badaniom, toteż czytelnik znajdzie wiele konkretnych wskazówek dotyczących istnienia bądź braku przeciwwskazań w różnych sytuacjach orzeczniczych.

Nakład wyczerpany!Badania kwestionariuszowe w psychologii transportu. Przegląd stosowanych metod. Monografia pod redakcją dr Ewy Odachowskiej.

Jest to publikacja zwierająca zbiór wybranych metod stosowanych w diagnozie psychologicznej kierowców, kandydatów na kierowców. Zespół autorski to nie tylko badacze, ale też praktycy w dziedzinie. Monografia zawiera wiele praktycznych wskazówek dla psychologów transportu w zakresie doboru metod i ich interpretacji, a także przegląd badań potwierdzających ich użyteczność. Z powodzeniem może być stosowana w diagnozie kierowców flotowych. 

Cena 83 zł brutto


Psychologia zachowań ryzykownych w ruchu drogowym – Praca zbiorowa pod redakcją E. Odachowskiej (2012)

Monografia zawiera wiele istotnych aspektów dotyczących psychologii ryzyka, począwszy od przytoczenia prób definiowania samego pojęcia, poprzez ich częściową weryfikację i implikacje praktyczne, na zdefiniowaniu dalszych obszarów badań nad ryzykiem w ruchu drogowym skończywszy. Książka skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką psychologicznych uwarunkowań podejmowania ryzyka w ruchu drogowym, psychologów, praktyków i teoretyków pracujących nad zachowaniami kierowców, psychologów transportu, kierowców i wszystkich osób, którym ta tematyka jest bliska. 

Cena 55 zł netto
METODYKA PSYCHOLOGICZNYCH BADAŃ KIEROWCÓW - Wersja znowelizowana - Praca zbiorowa pod red. T. Rotter (2003)

Metodyka psychologicznych badań kierowców przeznaczona jest dla psychologów praktyków wykonujących psychologiczne badania kierowców, psychologów ubiegających się o uprawnienia do przeprowadzania badań oraz studentów studiów podyplomowych psychologia transportu. Publikacja zawiera m.in.: opis stosowanych testów i narzędzi badawczych (aparatury pomiarowej), sposób przeprowadzania badań, instrukcje dla badających i badanych. Obok zestawów norm (tabele) przedstawiono również zasady przeprowadzania badań a także zasady interpretacji wyników. Metodyka stanowi podręcznik dla psychologów pracy specjalizujących się w doborze zawodowym kierowców, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.

Cena 62 zł nettoCechy psychiczne predysponujące do wykonywania czynności instruktora i egzaminatora. Metodyka badań – E. Tokarczyk (2009)

Opracowanie zawiera wyniki badań przeprowadzonych w Zakładzie Psychologii Transportu Drogowego ITS pozwalających na psychologiczną charakterystykę instruktorów i egzaminatorów. W badaniach wskazano na specyficzne cechy sprzyjające właściwemu wykonywaniu czynności instruktora i egzaminatora oraz zaproponowano metody i narzędzia do badania tych cech. Wskazane w pracy cechy są cechami specyficznymi, a proponowane narzędzia badań psychologicznych należy traktować jako propozycję dla psychologa orzecznika. Praca przeznaczona jest przede w wszystkim dla psychologów wykonujących badania psychologiczne instruktorów i egzaminatorów, ale też dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, kierowników ośrodków szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Cena 30 zł netto

Wpływ czynników psychicznych na sprawność kierowcy  - M. Ucińska, E. Tokarczyk, E. Odachowska (2012)

Skrypt zawiera propozycję programów oraz materiały pomocnicze dla psychologów prowadzących zajęcia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z uchwaleniem przez Sejm RP Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151). Ustawa wprowadza nowe zadania do wypełnienia dla psychologów w zakresie edukacji i reedukacji.

Cena 20 zł netto

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY poświęcony Psychologii Transportu


2 Specjalne numery Kwartalnika „Transport Samochodowy” (2012, 2014, 2016) w całości poświęcone zagadnieniom związanym z psychologią transportu. Te numery Kwartalnika nie są dedykowane tylko psychologom, ale wszystkim zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cena 12 zł netto


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close