Ważne informacje

W związku z licznymi zapytaniami psychologów odnośnie konieczności przedkładania psychologowi prowadzącemu badanie psychologiczne z zakresu psychologii transportu (art. 39l ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) skierowania wystawionego przez pracodawcę, informujemy (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury), że przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do:

1) kierowania kierowców na: 

  • szkolenia okresowe, 
  • badania lekarskie i psychologiczne;

2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;

3) przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

  • świadectw kwalifikacji zawodowej,
  • orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;

5) przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 3.

Mając to na uwadze, należy wskazać, że przywołane przepisy skierowane są do przedsiębiorców lub innych podmiotów wykonujących przewóz drogowy. Oznacza to, że ww. przedsiębiorcy lub podmioty są obowiązane wykonać konkretne obowiązki, w zakresie wykonania których są nadzorowani przez właściwe organy. Niewykonanie zaś tych obowiązków oznacza konsekwencje dla ww. przedsiębiorców lub podmiotów, a nie dla kierowców.

Ustawa w rozdziale 7A pn. „KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY” wskazuje na podmioty m.in. takie jak: wojewoda, przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy, kierownik ośrodka szkolenia, kierowca wykonujący przewóz drogowy czy uprawniony psycholog. W stosunku do tych podmiotów przepisy ustawy określają ich uprawnienia, zadania lub obowiązki. Jeśli zaś nie wynika to z przepisów ustawy, nie można od nich żądać konkretnego działania lub czynności. Stąd też kierowca wykonujący przewóz drogowy nie jest obowiązany np. przedkładać uprawnionemu psychologowi skierowania na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a uprawniony psycholog nie ma podstaw prawnych do żądania takiego skierowania na przedmiotowe badanie psychologiczne. Co więcej, uprawniony psycholog nie miałby również podstawy odmówić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy przeprowadzenia badania psychologicznego ze względu na nieprzedstawienie skierowania na badanie psychologiczne. Dotyczy to, zarówno kierowcy wykonującego, jak również zamierzającego wykonywać przewóz drogowy.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close