Badania psychologiczne

Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy w Centrum Telematyki Transportu ITS jest nowoczesnym ośrodkiem przygotowującym i opracowującym metody i metodyki badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców flotowych, kierowców pojazdów służbowych itp.

Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, wpisana pod numerem MCZP/RJP/1/005/01 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa mazowieckiego.

Wyposażenie Pracowni

Pracownia badań wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych (m.in. Wiedeński System Testów), umożliwiający prowadzenie badań zgodnie ze standardami europejskimi. Ponadto Pracownia dysponuje:

 • salą do badań grupowych, gdzie wybrane testy przeprowadzane są tradycyjnie metodą papier-ołówek bądź w formie komputerowej;
 • salą badań aparaturowych;
 • profesjonalną i nowoczesną aparaturą do badania widzenia przy ograniczonym oświetleniu (widzenie w mroku, wrażliwość na olśnienie, widzenie kontrastu – Functional Vision Analyzer); 
 • aparaturą do badania fizjologicznych aspektów funkcjonowania kierowcy: EEG, analizator ruchu gałek ocznych itp.;
 • bogatym zapleczem diagnostycznym (narzędzia do badania sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu, odporności na stres itp.). 

Zatrudnieni psychologowie

Psychologowie pracujący w Instytucie to posiadający wieloletnie doświadczenie, wysokiej klasy specjaliści uprawnieni do psychologicznych badań osób kierujących pojazdami.

Metodyka badań

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje :

 1. wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej
 2. badania narzędziami diagnostycznymi
 3. ocenę i opis osoby badanej pod względem:
  • sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
  • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej
  • sprawności psychomotorycznej

Efektem formalnym przeprowadzonego badania jest uzyskanie odpowiadającego diagnozie orzeczenia psychologicznego. Ponadto tak przeprowadzona kompleksowa diagnoza pozwala uzyskać wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach, stanowiąc wskazówkę do poprawy jakości i komfortu wykonywanej pracy.

Pracownia jest dostosowana do prowadzenia badań kierowców z niepełnosprawnością.

W Pracowni prowadzi się badania psychologiczne:

 • Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazy (A, B, C, D, E,);
 • Osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne oraz osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
 • Instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz kandydatów na te stanowiska;
 • Kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli: 
  • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka   działającego podobnie do alkoholu;
  • przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
  • spowodowali wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

Ponadto w ramach konsultacji psychologicznej badamy:

 • Kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawiciele handlowi);
 • Osób kierowanych przez lekarza medycyny pracy;
 • Kierowców z niepełnosprawnością;
 • Kierowców – seniorów.

 

Wskazówki dla badanego:

Dokumenty niezbędne aby przystąpić do badania:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów,

 

UWAGA! Na badanie należy przyjść wypoczętym, w dniu poprzedzającym nie należy spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.

W przypadku używania okularów bądź soczewek kontaktowych (do chodzenia bądź do jazdy) należy zabrać je ze sobą.

Cena badania:

150 zł. (brutto) - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2022 poz. 165).

Cena konsultacji psychologicznej:

Uzależniona od celu badania

 

Zapisy na badania:

mgr Monika Ucińska

wyślij wiadomość

dr Ewa Odachowska-Rogalska

tel. 22 43-85-384

wyślij wiadomość

mgr Kamila Gąsiorek

wyślij wiadomość

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close