Seminaria i szkolenia dla psychologów

Artykuł 87 ust. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151) przewiduje, że „uprawniony psycholog jest obowiązany poszerzać wiedzę zawodową i podnosić swoje kwalifikacje”. Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy Instytutu Transportu Samochodowego wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu psychologów i oferuje cykl jednodniowych seminariów szkoleniowych dla psychologów transportu (wkrótce na stronie ukaże się tematyka i szczegółowe informacje) oraz indywidualne szkolenie pt. Psychologia transportu w praktyce, skierowane głównie do absolwentów studiów podyplomowych Psychologia Transportu.

Więcej informacji