Certyfikacja wyrobów - cennik

Cennik - certyfikacja wyrobów

Lp.

Rodzaj czynności

Opłata (PLN)1

1.

Certyfikacja wyrobów (wyroby klasy I)

32002

2.

Certyfikacja wyrobów (wyroby klasy II)

44002

3.

Certyfikacja jednostkowa (indywidualna) przyrządów i urządzeń diagnostycznych

1480

4.

Certyfikacja usług

45002

5.

Aneks do certyfikatu (wyroby klasy I)

1900

6.

Aneks do certyfikatu (wyroby klasy II)

2200

7.

Aneks do certyfikatu na usługi

2200

8.

Kontrola warunków techniczno - organizacyjnych

24003

9.

Wydanie dodatkowego certyfikatu / aneksu
(np. wydanie certyfikatu bezpieczeństwa "B" gdy dla wyrobu wydawany jest jednocześnie certyfikat zgodności)

450

10.

Wydanie duplikatu certyfikatu

450

11.

Wyciąg z certyfikatu zgodności

150

1 do podanych opłat należy doliczyć podatek VAT

2 przy składaniu wniosku o certyfikację należy wpłacić zaliczkę w wysokości 2500 zł

3 przy ubieganiu się o certyfikat oraz w ramach nadzoru nad certyfikatem; Opłata dla podmiotów zagranicznych będzie ustalana na podstawie odrębnych zasad z uwzględnieniem m.in. kosztów dojazdu, noclegów, tłumacza i diet

Nr konta: Bank Pekao SA 78 1240 6074 1111 0000 4996 2376