Wzory znaków

Z dniem 10.04.2013 r. uległ zmianie wzór znaku zgodności ITS (rysunek poniżej).
Wyroby, które uzyskały certyfikat przed datą 10.04.2013 r. zaleca się aby były oznakowane aktualnie obowiązującym znakiem, jednak dopuszcza się stosowanie znaku zgodności w poprzedniej formie do końca ważności wydanych certyfikatów.

 

Wzory znaków do pobrania:

Wymiary i barwa znaków:

  • zalecana wysokość znaku przy stosowaniu na etykietach i tabliczkach znamionowych
    to 14 mm, minimalna dopuszczalna wysokość znaku to 11 mm,
  • skalowanie znaku jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania czytelności i proporcji kształtów,
  • barwa znaku zgodności: Pantone Reflex Blue PC, RGB 0/64/114,
  • barwa Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego "B": czerwony CMYK 0/100/100/0, RGB 218/37/29,
  • przy druku jednobarwnym dopuszcza się czarną barwę znaków.