"Aplikacje dla procesów w organizacji"


Aplikacje dla procesów w organizacji

Edmund Łagowski

Andrzej Świderski

ISBN 978-83-7938-116-6


Spis treści

 

W monografii omówiono problematykę zarządzania procesami w poszczególnych fazach życia produktu/wyrobu. Przedstawiono charakterystyczne aplikacje wspomagające rozwiązywanie problemów. Opisano wiele metod, narzędzi i technik doskonalenia jakości. Podano przykłady ich zastosowania w oparciu o najnowsze doświadczenia wynikające z obowiązujących dokumentów normalizacyjnych, głównie z normy ISO 9001:2015, ale też z innych norm dotyczących m.in. takich zagadnień, jak: niezawodność, metrologia i procesy pomiarowe, metody statystyczne, w tym statystyczna kontrola odbiorcza, czy plany badań. Scharakteryzowano zatem m.in.: praktyczne aplikacje wspomagające kierowanie i zarządzanie organizacją (w tym zidentyfikowanymi w niej procesami), znaczenie ryzyka strategicznego i operacyjnego, znaczenie zmienności, zasady tworzenia planów, działalność operacyjną, zagadnienia eksploatacji infrastruktury, procesy pomiarowe, nadzorowanie warunków pracy, procesy logistyczne, gospodarkę odpadami, tworzenie koncepcji nowego wyrobu i jego projektowanie, realizację procesu produkcyjnego i świadczenia usługi, ocenę jakości oraz serwis. Książka przeznaczona jest dla naukowców i studentów, a przede wszystkim praktyków, zajmujących się zagadnieniami jakości, w tym monitorowania i doskonalenia procesów funkcjonujących w firmach różnych branż.

Współautorem monografii jest dr hab. inż. Andrzej Świderski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITS.

Link do zamówienia