Monitorowanie redukcyjnego reaktora katalitycznego w aspekcie diagnostyki pokładowej

Monitorowanie redukcyjnego reaktora katalitycznego w aspekcie diagnostyki pokładowej

Marcin Rychter

ISBN 978-83-60965-81-8

Liczba stron: 151

Cena: 30 PLN netto

Spis treści

 

Książka jest poświecona zagadnieniom dotyczącym procedur monitorowania reaktora katalitycznego, w silnikach o zapłonie samoczynnym. Procedur realizowanych na podstawie sygnału diagnostycznego odzwierciedlającego emisję wybranych składników szkodliwych spalin, głównie tlenków azotu. Ponadto przedstawiono główne wymagania, zadania i cele diagnostyki pokładowej OBD II/EOBD w świetle konstrukcji układów umożliwiających monitorowanie rektora katalitycznego. W pracy przedstawiono opracowany układ pozwalający na redukcję tlenków azotu i otrzymanie sygnału diagnostycznego odzwierciedlającego stopień tej redukcji. Prace dotyczyły opracowania nowej konstrukcji sondy pomiarowej czujnika generującego sygnał napięciowy na podstawie stężenia tlenków azotu, a także zbudowania układu umożliwiającego monitorowanie reaktora katalitycznego w aspekcie diagnostyki pokładowej OBD II/EOBD.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem wydawnictwa@its.waw.pl