Doskonalenie kompetencji kierowców zawodowych

 

„Doskonalenie kompetencji kierowców zawodowych. Monografia."

Pod kierunkiem dr inż. Tomasza Kamińskiego

 ISBN 978-83-90965-13-6

 Liczba stron: 366

Cena 45 zł netto

 

Spis treści

 

W monografii kompleksowo opisano zagadnienia związane z racjonalną jazdą, przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców, zachowaniem higieny pracy i ochrony zdrowia, w tym umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników ruchu. Omówiono również zasady prawidłowego mocowania ładunku zapewniającego stabilność i kierowalność pojazdu, a także regulacje prawne dotyczące przewozu rzeczy i osób, w tym czasu pracy kierowców. W ostatnim rozdziale monografii zwrócono uwagę na działania zmierzające do poprawy wizerunku przewoźnika.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem wydawnictwa@its.waw.pl