Tachograf cyfrowy

 

TACHOGRAF CYFROWY

Stanisław Mazurek, Jerzy Merkisz

ISBN 83-919774-5-5

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 158

Cena 40 zł netto

Spis treści

W publikacji przedstawiono uwarunkowania prawne, budowę, działanie, kalibrację i diagnostykę tachografu cyfrowego. Zaprezentowano strukturę funkcjonalną systemu tachografu cyfrowego, wymagania techniczno-organizacyjne stacji instalacyjno-kalibracyjnych oraz bezpieczeństwo informatyczne systemu. Podsumowaniem są zagadnienia rozwoju systemu tachografu cyfrowego.


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).