Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych

 

ZASADY GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH  Z PRZEPROWADZANYMI PSYCHOLOGICZNYMI BADANIAMI KIEROWCÓW

Ewa Tokarczyk

ISBN 83-916576-55

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 40

Cena 15 zł netto

Spis treści

Publikacja przeznaczona dla psychologów praktyków przeprowadzających psychologiczne badania kierowców oraz osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień do takich badań oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w pracowniach badań psychologicznych.

Zawiera zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych związanych z przeprowadzaniem psychologicznych badań kierowców zgodne z obowiązującymi przepisami ogólnymi i szczegółowymi oraz zasady odpowiedzialności różnych podmiotów, w tym psychologów, wynikające z obowiązku ochrony danych osobowych, danych stanowiących dobra osobiste klienta, wynikające z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).