Metodyka psychologicznych badań kierowców

 

METODYKA PSYCHOLOGICZNYCH BADAŃ KIEROWCÓW
Wersja znowelizowana

Praca zbiorowa pod red. T. Rotter

ISBN 83-916576-9-8

Rok wydania: 2003

Liczba stron: 160

Cena 62 zł netto

Spis treści

Metodyka psychologicznych badań kierowców przeznaczona jest dla psychologów praktyków wykonujących psychologiczne badania kierowców, psychologów ubiegających się o uprawnienia do przeprowadzania badań oraz studentów studiów podyplomowych psychologia transportu. Publikacja zawiera m.in.: opis stosowanych testów i narzędzi badawczych (aparatury pomiarowej), sposób przeprowadzania badań, instrukcje dla badających i badanych. Obok zestawów norm (tabele) przedstawiono również zasady przeprowadzania badań a także zasady interpretacji wyników. Metodyka stanowi podręcznik dla psychologów pracy specjalizujących się w doborze zawodowym kierowców, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).