Functionally graded materials

 

FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS
Processing and Modeling
Jerzy Sobczak, Ludmil Drenchev
ISBN 978-83-60965-28-3, ISBN 978-83-88770-31-9
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 80
Cena 38 zł netto

Spis treści

Celem książki jest w miarę wszechstronny przegląd podstawowych technik wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych. Specjalną uwagę poświęcono metodom ilościowego oszacowania głównych parametrów struktury i właściwości tych materiałów. Zamieszczono zwięzły opis doświadczalnych metod i analizy rodzaju wytwarzanych struktur. Aby ułatwić czytelnikowi percepcję zawartości poświęconej modelowaniu matematycznemu struktur gradientowych, typowych dla metalowych materiałów kompozytowych, stosowne opisy zamieszczono w załącznikach w postaci oddzielnych bloków tematycznych. Opis ruchu cząsteczek w cieczy w polu grawitacyjnym i odśrodkowym poddano analizie odpowiednio w aneksie AiB. Podstawowe równania, opisujące zachowanie się cząstek w przypadku poddania ich wpływowi siły Lorentza w przypadku jej wykorzystania do kreacji funkcjonalnej struktury gradientowej umieszczono w aneksie C. Kompleksowy model zjawisk fizycznych, występujących w praktyce wytwarzania gazarów Czytelnik może znaleźć w aneksie D. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ/KBN/114/T08/2004 ,,Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie".


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).