Biuletyn Informacyjny ITS

 

BIULETYN INFORMACYJNY ITS

ISSN 1732-0437

Liczba stron: ok. 60

Bezpłatny

Dwumiesięcznik prezentujący artykuły problemowe (o charakterze popularyzatorskim), analizy dokumentacyjne z wybranych artykułów obcojęzycznych zamieszczonych w fachowej prasie zagranicznej (dostępnej w Bibliotece ITS), omówienia wybranych dziedzin działalności Instytutu, przegląd wydawnictw krajowych.