Kompendium wiedzy kierowcy zawodowego

 

KOMPENDIUM WIEDZY KIEROWCY ZAWODOWEGO

ISSN 1733-5434

Liczba stron: 100

Rok wydania: 2008

Cena 24 zł netto

Spis treści

Zeszyt zawiera obowiązujące uregulowania prawne m.in. w zakresie wyposażenia pojazdów w urządzenia rejestrujące czas jazdy i odpoczynek kierowcy, mają na celu rozwój i usprawnienie przewozów drogowych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ujednolicenie niektórych warunków zatrudnienia w międzynarodowym transporcie drogowym zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy, czy też wspólnego ustalenia, niektórych środków, zapewniających jej przestrzeganie.


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).