Badania fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń oswietleniowych pojazdów

Badania fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń  oswietleniowych pojazdów

Piotr Kaźmierczak, Maciej Łukasik, Wojciech Moćko

ISBN  978- 83-60965-21-4

Rok wydania 2011

Liczba stron 98

Cena 25 zł netto


Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się badaniami fotometrycznymi i konometrycznymi urządzeń oświetleniowych pojazdów w zakresie europejskich przepisów homologacyjnych. Przedstawiono obecnie stosowane metody badań, w oparciu o wiedze i wieloletnie doświadczenie pracowników ITS.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).