Mierzenie jakości pracy OSK

 

ZESZYT NR 2
MIERZENIE JAKOŚCI PRACY OSK INSTRUKCJA

Ida Leśnikowska-Matusiak

Rok wydania: 2004

Cena 5 zł netto

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).