Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym 

Procesy i rozwiązania organizacyjne poprawiające bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Tomasz Kamiński

Małgorzata Walendzik

 

ISBN 978-83-206-2050-4

Cena 50 zł brutto

 

 

 

 

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii
transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu
Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja
poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie
o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań
kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób
rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań
obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.
Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek do
prowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).
Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatne
opracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowi
na prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.
Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiego
grona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonujący
badania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być również
wsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.
Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badań
psychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowić
może także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występujących
deficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,
która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych
Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl
W niniejszej monografii przedstawiono efekty analizy procesów i rozwiązań organizacyjnych w największym stopniu wpływających na bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Należą do nich prawne i organizacyjne uwarunkowania wykonywania transportu drogowego, w tym wymagane licencje, zezwolenia oraz kwalifikacje niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Dokument ten potwierdza wysokie kompetencje kadry zarządzającej, stanowiące podstawę sprawnej i bezpiecznej realizacji procesów transportowych. W pracy dokonano także analizy wymagań w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych i wrażliwych. Osobny rozdział poświęcono wykorzystaniu rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych na rzecz wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce. Na bezpieczeństwo transportu składa się wiele czynników, do których należą: czynnik ludzki, infrastruktura transportowa, procedury postępowania i środki transportu. Istotne znaczenie ma prawidłowe rozmieszczenie i zamocowanie ładunku, przestrzeganie przez kierowcę przepisów ruchu drogowego oraz właściwego odbierania przerw i odpoczynków. Istotnym elementem bezpieczeństwa w transporcie są procedury postępowania umożliwiające wyeliminowanie błędów i zagrożeń związanych z niewłaściwą realizacją procesu przewozowego i obsługą urządzeń, w tym użytkowania pojazdu. Określają one rodzaj oraz kolejność wykonywanych czynności, które składają się na przygotowanie ładunku i pojazdu, załadunek, zabezpieczenie przewożonego towaru, postępowanie podczas przewozu, wyładunek i zabezpieczenie pojazdu. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku transportu towarów i ładunków niebezpiecznych, których przewożenie regulują odrębne przepisy — konwencja ADR. Kierowcy wykonujący transport towarów i ładunków niebezpiecznych muszą legitymować się specjalnymi szkoleniami i zdanym egzaminem, potwierdzającym nabytą wiedzę. Przedsiębiorcy realizujący transport drogowy muszą posiadać wiedzę lub zatrudniać osoby zarządzające transportem.

 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wyślij wiadomość>

 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close