Magazyn PPT ITS

 

MAGAZYN PPT ITS

ISSN 1689-6769

Liczba stron: 90

Cena 39 zł netto

Spis treści

Czasopismo przedstawia problematykę poświęconą Inteligentnym Systemom Transportowym, w kontekście rozwiązań w Polsce i na świecie.


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).