Kwartalnik Koniunktura w Transporcie

 

KWARTALNIK ,,KONIUNKTURA W TRANSPORCIE"

ISSN 1428-7978

Liczba stron: 30

Cena 15 zł netto

Prenumerata roczna 60 zł netto

Spis treści

Biuletyn przedstawia wyniki badań koniunktury w transporcie samochodowym. Badania mają charakter ankietowy i obejmują grupę przedsiębiorstw państwowych i prywatnych prowadzących działalność transportową w zakresie przewozu ładunków.


Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).