Małe i średnie przedsiębiorstwa w transporcie samochodowym. Stan - strategia


 

Koszty Zewnętrzne Transportu Samochodowego 
Stan – Sprawcy - Skutki
Autorzy: Krystyna Bentkowska-Senator, Wojciech Gis, Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz
ISBN 978-83-60965-90-0
Cena: 39 PLN

Małe i średnie przedsiębiorstwa w transporcie samochodowym. Stan - strategia. Monografia

Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz

ISBN 978-83-60965-03-0

Cena 42 zł

 

 

 

Spis treści

 

Oddajemy w Państwa ręce pracę, która dotyczy analizy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na rynku transportu samochodowego. W celu scharakteryzowania stanu sektora MSP pod względem ilościowym i jakościowym określona została jego istota, jak też zasady klasyfikacji przedsiębiorstw, składające się na sektor. Podane zostały liczby podmiotów ogółem w gospodarce narodowej według grup zatrudnienia oraz w transporcie i gospodarce magazynowej jak też w transporcie samochodowym ładunków. W liczbie tak ujętych podmiotów wyodrębniono sektory MSP. Działalność przedsiębiorstw z badanego sektora została przedstawiona poprzez liczby pracujących i wkład w wytwarzaniu PKB, w grupach wielkości podmiotów gospodarczych. Okres badawczy obejmuje dane z ostatnich kilku lat do 2012 lub 2013. Starano się także przytoczyć przykłady z działalności rynku transportu samochodowego z zakresu przewozu ładunków.

Uwarunkowania zewnętrzne przedsiębiorstw są określone przez politykę gospodarczą Unii Europejskiej i Polski. Z tego względu przedstawiono odnośne instrumenty realizacji polityki wspólnotowej i krajowej, w rozumieniu aktów prawnych z okresu przed – i po akcesji Polski do UE, w których zostały wyspecyfikowane odniesienia do sektora MSP.

Zaprezentowano wiodący element uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstw, to jest dostępność źródeł finansowania ich działalności jak też formy pozyskiwania środków pieniężnych, na realizację polityki rozwojowej przez sektor MSP.

W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania dotyczące strategii działania sektora MSP w Polsce a także możliwości jego rozwoju.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem: wyślij wiadomość

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close