Polish researches on the subject of the electronic toll collection


POLISH RESEARCHES ON THE SUBJECT OF THE ELECTRONIC TOLL COLLECTION

Gabriel Nowacki

ISBN 987-83-60965-33-7

Liczba stron: 134

Cena 26 PLN

 

   
     
      Spis treści

  

Praca dotyczy obszaru Inteligentnych Systemów Transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań w zakresie elektronicznego pobierania opłat drogowych, prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego, w ramach projektu: Struktura funkcjonalna Krajowego Systemu Poboru Opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).