Wpływ czynników psychicznych na sprawność kierowcy

Wpływ czynników psychicznych na sprawność kierowcy

Monika Ucińska

Ewa Tokarczyk

Ewa Odachowska

ISBN 978-83-60965-89-4

Liczba stron: 82

Cena: 20 zł netto

Spis treści

 

Skrypt zawiera propozycję programów oraz materiały pomocnicze dla psychologów prowadzących zajęcia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z uchwaleniem przez Sejm RP Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151). Ustawa wprowadza nowe zadania do wypełnienia dla psychologów w zakresie edukacji i reedukacji.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS - faksem (22 43 85 401) lub e-mailem wydawnictwa@its.waw.pl).