Standardy kwalifikacji zawodowych

 

ZESZYT NR 3
STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODÓW:
- instruktor nauki jazdy
- egzaminator osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami

Ida Leśnikowska-Matusiak

ISSN 1733-5434

Rok wydania: 2004

Cena 5 zł netto

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wydawnictwa@its.waw.pl).